English   |     |     |   چهارشنبه 14 خرداد 1399


مدیر اداری  مسول واحد: محمدتقي قمري پوراین قسمت برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی واحد را برعهده دارد. مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت کرده تا واحد بتواند به صورت موثری کارکند
وظایف مدیر امور اداری

·         مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش اداری

·         برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قراردادها، موجودی‌ها و تجهیزات

·         خرید، ذخیره‌سازی و توزیع لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف

·         نظارت بر نگهداری و تعمیر ماشین آلات، تجهیزات و...

·         اطمینان از رعایت شدن استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار

·         انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخل واحد(ترفیع، جابجایی، پاداش، تنبیه، مرخصی و...)، ارزیابی عملکرد، امور بیمه، وام و..

صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد-واحد خرم آباد می باشد
Designed By: AF Danesh