English   |     |     |   چهارشنبه 14 خرداد 1399


معاونت اداری و مالی  مسول واحد: محمد یاراحمدیمعاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه دارائی ها و تأمین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت‌های دانشگاه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین‌نامه‌ها تلاش دارد تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید. لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی و اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به بخش های مختلف دانشگاه ایجاد امکانات رفاهی چون اعطای وام به کارکنان با هدف ایجاد روحیه کاری از جمله فعالیت های معاونت اداری و مالی است. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.
 


 
اهم فعالیت حوزه اداری و مالی -  اخذ هزینه خدمات آموزشی از دانشجویان جدیدالورود و پرداخت یکجای آن به حساب سازمان مرکزی.
- ثبت اموال خریداری شده 
-  انجام کسورات قانونی و پرداخت کسورات بحساب سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی شهرستان
-  پرداخت حقوق و اضافه کاری ماهیانه کارکنان و اعضای هیأت علمی
-  تهیه و تدوین قوانین و مقررات اداری 
-  نظارت بر حسن اجرای مقررات وضع شده
-  نظارت بر مرخصی کارکنان اعم از استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق 
-  تشکیل کمیته انضباطی در موقع ضروری بمنظور رسیدگی به جرایم انضباطی و تخلفات اداری کارکنان دانشگاه 
-  شرکت در جلسات هیأت رئیسه، کمیسیون معاملات، کمیته وام و ... که در واحد تشکیل می شود
-  صدور احکام استخدامی، ترفیعات، رسمی ـ آزمایشی، رسمی ـ قطعی کارکنان.
-  نظارت بر تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد دانشگاهی از قبیل بودجه برای دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین بودجه های عملیاتی و عمرانی و پیش بینی درآمدها و بر آورد هزینه های هر یک و ارائه به رئیس واحد دانشگاهی
- برگزاری مناقصه های مختلف عمرانی و آزمایشگاهی و ...
- تجهیز آزمایشگاهها، کارگاهها، سایت کامپیوتر، سمعی بصری، اتاق کنفرانس و غیره ...
-  سازماندهی فعالیت مدیریت های زیر مجموعه و تقسیم کار بین آنان و تهیه گزارشات ادواری از نحوه کار ادارات مذکور برای مقام مافوق
-  افزایش امتیازات و ارتقاء درجه واحد  و انجام بررسی های لازم به منظور گسترش واحد دانشگاهی با توجه به ضوابط مصوب تشکیلاتی و تهیه گزارش های مستند در این مورد ضمن هماهنگی با دفتر تشکیلات و روشها
-  پیش بینی برنامه آموزش نیروی انسانی کارکنان و اعضاء هیأت علمی در صورت نیاز و ارائه پیشنهادهای لازم به ریاست واحد دانشگاهی در این مورد
-  نظارت بر تهیه و تنظیم تراز آزمایشی ماهیانه و سایر صورت های مالی و تنظیم تحلیل های لازم مالی  بر اساس ارقام مندرج در صورت های مذکور برای مقام مافوق  
-  نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و مالیاتی و کسر به موقع کسور متعلقه از مشمولان آن و واریز به موقع به حساب های مربوطه در اجرای قوانین مالی و مالیاتی مورد عمل  
-  جذب و نگهداری شایسته ترین افراد برای تکمیل کادر پرسنلی واحد دانشگاهی با رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات تشکیلات مورد عمل  
-  نظارت بر تهیه به موقع احتیاجات واحد دانشگاهی از نظر ابزار کار اداری، فنی و غیره
-  نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی امور تأسیساتی و تعمیراتی و بهداشت محیط در چارچوب خط مشی تعیین شده دانشگاه آزاد اسلامی
-  اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای غیر آموزشی تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین آنان  
- تشکیل جلسات کمیسیون معاملات واحد حداقل هفته ای یکبار به منظور بررسی نیاز بخش های مختلف و بررسی استعلام ها و مناقصه ها  
_  اعطای انواع وام مسکن، خودرو، قرض الحسنه، و ضروری از طریق تسهیلات بانکی و درون دانشگاهی
-  اداره امور خدماتی از قبیل نظافت ساختمان ها به طور منظم 
-  نظارت بر کار خدمتگزاران و نظافت چی ها   
-  دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره از واحدهای دانشگاهی، مؤسسات دولتی و مملکتی و اشخاص حقیقی و حقوقی  
-  تفکیک و توزیع نامه‌ها، دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها، دستورات کتبی اداری، دعوتنامه ها اعم از صادره و وارده
-  ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگراف و اخذ قبوض مربوطه و اقدام برای دریافت هزینه و تمبر از امور مالی دانشگاه .
-  انجام امور بایگانی عادی جاری به منظور حفظ سوابق پروند ه ها و مکاتبات  
-  انجام امور نامه رسانی  
-  پاسخگویی به مراجعین در امور مربوط به دبیرخانه و بایگانی   
-  نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به وسایط نقلیه از قبیل شماره گذاری، بیمه، توزیع، تعمیر و تنظیم برنامه کار رانندگان وسایط نقلیه
- مراقبت در نگهداری و انجام تعمیرات وسایط نقلیه و وسایل موتوری و ابزارهای اداری و پیش بینی لوازم یدکی  
-  ارائه سرویس های شهری و بین شهری به کارکنان دانشگاه جهت انجام مأموریت های اداری   
-  چاپ و تکثیر و زیراکس جزوات و سایر اسناد، گزارش های اساسی و همچنین آیین نامه ها، مقررات و بخشنامه ها
-  انجام کلیه امور مربوط به چاپ و تکثیر مکاتبات و نامه ها   
-  نظارت بر تحویل کالاهای خریداری شده به انبار 
-  رعایت دستور العمل ها و نظرات فنی کمیته تجهیزات در خریداری تجهیزات مورد نیاز از منابع داخلی  
-  اقدام به فروش اجناس و ابزار فرسوده بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
-  تهیه و تنظیم دفاتر خرید و دریافت حوالجات و ثبت آن طبق مقررات و ضوابط مربوطه  
-  تحویل لوازم خریداری شده به ادارات و واحدهای درخواست کننده
-  انجام مراقبت های لازم در مورد خرید، حمل و نقل و تحویل سالم اقلام تدارکاتی  
 - تهیه و تنظیم برنامه خرید کالاهای مورد نیاز دانشگاه از منابع داخلی  
-  انجام تشریفات مربوط به خریدهای داخلی در مورد مطبوعات، ملزومات اداری، نوشت افزار، وسایط نقلیه موتوری، ماشین آلات و تجهیزات و غیره  
-  انجام اقدامات لازم به منظور مراقبت بر تنظیم صحیح موجودها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از خرابی ناشی از عوارض مؤثر و تأمین وسایل حفاظتی
-  انجام امور مربوط به تنظیم صحیح اسناد و دفاتر و کارت های موجودی انبار  
-  اقدام در مورد اعلام حداقل موجودی اقلام مختلف در موعد مقرر  
-  تعیین حداقل و حداکثر موجودی کالا
- انجام امور انبار گردانی طبق مقررات مربوطه
 مسئولین و کارکنان معاونت اداری - مالی

 

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

ردیف

محمد یاراحمدی

معاون اداری - مالی

1

تقی قمری پور

مدیر اداری

2

محمد یاراحمدی

مدیر مالی

3

محمد زینی وند

رئیس اداره حسابداری

4

حسن مهکی

رئیس اداره کارگزینی کارکنان

5

محمد رضوانی

مسئول تدارکات

6

نعمت علیشاهی

مسئول خدمات

7

غلامرضا بخردی

مسئول دبیرخانه

8

محمد فرامرزی

مسئول انتظامات

9

بهمن قاسمی

مسئول نقلیه

10

محمد مطهری

مسئول اموال

11

محمد نیک اندیش

رئیس صندوق رفاه دانشجویی

12

 

 

 

صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد-واحد خرم آباد می باشد
Designed By: AF Danesh