English   |     |     |   سه شنبه 28 خرداد 1398


مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی  مسول واحد: عبدالحسين دلفان 

اداره کل امور آموزشی دانشگاه

اداره کل امور آموزشی دانشگاه عهده‌دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای و  دکتری تخصصی می‌باشد. مهم‌ترین وظایف مدیرکل امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرح زیر است:

 

شرح وظایف مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

                             

-        نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ادارات آموزش دانشکده‌ها، ‌اداره امتحانات، دفتر مطالعات و تصویب رشته، دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر نظارت و ارزیابی)

 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب
 • بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه‌ها و سرفصلهای مصوب
 • اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی
 • پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیتهای علمی نامزد استخدامی
 •  بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید
 • مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • اعمال دستورالعمل‌های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم
 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش‌آموخته  مقاطع مختلف تحصیلی
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 •  کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش
 • هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی
 •  هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون موارد خاص و شورای آموزشی واحد
 •  نظارت برامر معادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع پایه
 •  مکاتبه درخصوص داشتن و یا نداشتن سابقه انضباطی دانشجویانی که حراست، گزینش و یا معاونت محترم فرهنگی واحد خواستار آن گردیده است
 •  بررسی و تائید شرایط دانشجویانی که متقاضی میهمانی در واحدهای دیگر می‌باشند
 •  رسیدگی به درخواست‌های کارکنان آموزش
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

دستورالعمل ثبت نام ورودی های جدید(1395)

صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد-واحد خرم آباد می باشد
Designed By: AF Danesh